ГАБРОВО

ИЗБЕРИ

Всички

Градска среда

Жилищни сгради

Еко - инфраструктура

Образование

Култура, туризъм и спорт

Социални дейности

Реновирани улици

Водопроводна мрежа

Канализационна мрежа

В процес на изграждане

Габрово се промени

Този инструмент показва промяната на нашия град във времето, за да бъдат видими - мащабът на направеното, обхватът на инвестициите, резултатите от последователните усилия за превръщането на Габрово в по-добро място за живот.

Приложението „Промяната на Габрово“ е в процес на непрекъснато обновяване.